Handledning

Handledning är viktigt för att behålla sin förmåga att fatta viktiga beslut och fortsätta utvecklas. Handledningen ska också ge stöd och en möjlighet att dra lärdomar ur de situationer man möter på arbetet.

 

En del av arbetet.

Handledning är en naturlig del i arbetet, ett redskap för att bibehålla en hållbar arbetssituation och för att utvecklas i sin roll. Den sker kontinuerligt. 

Handledning kan också vara en särskild insats vid behov. För alla som arbetar i relationella yrken, där man använder sig själv som redskap bör handledning vara en naturlig del av den professionella utvecklingen.

Ett tryggt rum.

Handledning fungerar som ett tryggt utrymme där personal, enskilt eller i grupp, får möjlighet att tala om ärenden eller arbetssituationer.

Handledning fokuserar på deltagarnas yrkesroller och yrkesidentiteter och hur vi som individer påverkas av det som sker i arbetet.

Jenny Olofsson

Handledare och specialistsjuksköterska med kompetens inom: Barn och ungdom, elevhälsa, sexualitet och relationer, psykisk hälsa.

Har tidigare arbetet som chef för flera professioner inom vård och elevhälsa. Har också arbetet inom barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin och elevhälsa. 

Kom igång

Jag erbjuder löpande handledning för grupp eller individ. Jag erbjuder också telefonkonsultationer löpande eller vid behov. Kontakta mig för prisuppgifter/offert. 

FAQ

Svar på vanliga frågor

Här finns några av de frågor som jag brukar få. Om du vill veta något mer så hör av dig!

Vem är handledning till för?
Handledning passar alla, särskilt dig som i ditt yrke har mycket kontakt med människor. Handledning anpassas efter arbetsplatsen och deltagarnas behov.
Hur går en handledning till?
Till att börja inventerar vi deltagarnas aktuella frågor/ärenden att ta upp. Därefter arbetar vi med frågeställningarna på olika sätt.
För du anteckningar på vad vi pratat om?

Jag journalför inte. Däremot gör jag vissa minnesanteckningar för att komma ihåg till nästa gång vad vi pratat om. Dessa anteckningar förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem och anteckningarna förstörs efter hand.

Får chefen reda på vad vi pratat om i handledningen?

Det beror helt på vad vi kommit överens om. Jag för inte vidare information, om vi inte tillsammans kommit överens om att vi gör så. På en del arbetsplatser önskar man att chefen ska vara delaktig och på andra inte. Jag respekterar era önskemål och er integritet. I de fall vi kommer överens om att dela information handlar det oftast om praktiska frågor att lösa i arbetet.

Hur vet man att du passar som vår handledare?

Jag erbjuder ett gratis konsultationssamtal där du/ni som ska önskar handledning får träffa mig och ställa frågor. Om ni vill gå vidare bokar vi in regelbundna tider och utvärderar handledningen efter en termin. Det är viktigt att ni känner er nöjda handledningen.

Är det viktigt att den som handleder har samma yrke som personen/gruppen som handleds?

Min erfarenhet är att det kan vara bra att handledaren har en förståelse för området som arbetsgruppen arbetar inom. Det kan innebära att man har arbetat med samma patientkategori eller inom samma sektor. Däremot behöver man inte ha sakkunskap om själva arbetet eller ha samma yrke. Handledarens uppgift är inte att kunna hur man utför arbetsuppgifterna. Handledarens uppgift är att hjälpa individen eller gruppen framåt genom att facilitera samtalet och föra processen framåt.

Måste man prata om sig själv och hur man mår i handledningen?

Handledning är inte terapi. Handledning fokuserar på deltagarnas yrkesroller och yrkesidentiteter. I handledningen fokuserar vi på situationer och dilemman som uppstår inom arbetet. Visst händer det saker på arbetet som berör oss som personer men du behöver inte lämna ut dig själv och ditt privatliv i en handledning.

Rum För Reflektion

Kontakt

Rum För Reflektion
hej@rumforreflektion.se
Elsa Borgs gata 22, Hägersten
T-bana Fruängen (4-5 min promenad)